Thìa- dĩa ăn dặm 329

Bảo hành: 3 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Bộ