Đèn soi ngoáy tai 283

Bảo hành: 6 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Chiếc