Mũ chụp tắm đội đầu 230

Bảo hành: 3 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Cái