bộ quây bóng 550

Bảo hành: 6 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Bộ