Thau rửa mặt set đơn – 255-256

Bảo hành: 3 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Cái