Bình nước có tay cầm 302

Bảo hành: 3 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Cái