Bình thìa ăn dặm 322- 378

Bảo hành: 6 tháng
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Đơn vị tính: Chiếc