Rơ lưỡi set 2- 270

Bảo hành: 3 tháng
Sản xuất tại: Trung quốc
Đơn vị tính: Chiếc